E-aukcje

aukcje

Platforma aukcyjna, to profesjonalne i proste narzędzie służące między innymi do zakupu energii elektrycznej przez dużych odbiorców, a także przez grupy zakupowe mniejszych odbiorców (klientów). Jest to aukcja elektroniczna w której sprzedawcy składają oferty sprzedaży energii dla klienta, który jest uczestnikiem aukcji (odbiorcą). Dzięki platformie proces zakupu (zakupowy) staje się prosty, szybki i efektywny. Platforma posiada funkcjonalność, która pozwoli kupującemu (Odbiorcy) zdefiniować jaki produkt i w jakiej ilości chce zakupić, a sprzedawcy będą między sobą licytować jak najbardziej korzystną dla kupującego cenę!

Handel energią elektryczną za pomocą platformy aukcyjnej nie wymaga posiadania koncesji. Oferujemy rodzaj usługi doradczej w znalezieniu najlepszego sprzedawcy energii elektrycznej (lub innych towarów), a narzędziem do tego są internetowe aukcje zakupu energii. Przeprowadzenie aukcji na rzecz klienta odbywa się na podstawie umowy – zlecenia przeprowadzenia aukcji przez platformę, a sprzedawcy biorą udział w aukcjach na podstawie umów o współpracy

Zakup energii od dowolnego dostawcy możliwy jest dzięki obowiązywaniu tzw. zasady TPA.
Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe).

WAŻNE:
Zasada TPA, czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii elektrycznej kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy.
Od połowy 2007 r. każdy klient na rynku energii elektrycznej kupuje energię i usługę jej dostarczenia od dwóch różnych firm. Klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii, ale usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest zlokalizowany

jak_wyglada_aukcja


Przed rozpoczęciem aukcji firma, która jest odbiorcą energii (kupującym), podaje parametry produktu jaki chce kupić, w tym:
– w jakiej taryfie aktualnie kupuje (pobiera) energię,
– jaki ma okres wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą,
– na jaki okres chce zawrzeć nową umowę zakupu energii (do końca 2016, a może do końca 2017 i to z ceną gwarantowaną,
– jaka jest cena maksymalna (minimalna), po jakiej chce kupować energię – jeżeli cena ta nie zostanie osiągnięta, aukcja nie jest wiążąca,
– czy być może chce kupować energię w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a może nawet np. wyłącznie z elektrowni fotowoltaicznych, wodnych lub wiatrowych

Przeprowadzenie aukcji Sama aukcja trwa 1 godz., w tym czasie sprzedawcy biorący udział w aukcji, znając charakterystykę odbiorcy, składają swoje oferty sprzedaży energii elektrycznej. Na ekranie widać, jaka jest obecnie najlepsza oferta, oraz poprzednie najlepsze oferty oraz czy cena minimalna została przekroczona. Nawet jak zostanie przekroczona to aukcja się nie kończy! Sprzedawcy składają swoje oferty do zakończenia aukcji, więc oszczędności odbiorcy mogą być większe niż były zakładane.
Po zakończeniu aukcji, wygrywający ją sprzedawca przygotowuje umowę, uwzględniając wszystkie parametry zawarte w aukcji (okres, gwarancja ceny, cena za MWh). Prawnicy Energetico.e-aukcje sp. z o.o. opiniują umowę, aby chroniła interesy odbiorcy i nie zawierała wad (kruczków) prawnych.

W aukcji mogą uczestniczyć, po stronie kupującego energię, wszyscy odbiorcy z grup Taryfowych A, B i C. Odbiorcy kupujący energię w taryfie G mogą zebrać się w grupę zakupową liczącą (min. 20 uczestników) o rocznym zużyciu grupy powyżej 1000 MWh.


Video przedstawiające przebieg przykładowej e-aukcji.

zapraszamy

Centrala:
Energetico Sp. z o.o. Bydgoska 4, Jagodowo, 86-031 Osielsko
e-mail: office@energetico.pl
tel: +48 600 376 299

Regionalni przedstawiciele:

Region I – Woj. Kujawsko-pomorskie, Pomorskie.
inż. Andrzej Traciłowski
tel: 48 606 950 051
e-mail: andrzej@energetico.pl

Region II – Woj. Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie
Michał Szafran
tel: +48 605 528 174
e-mail: michal@energetico.pl

Region III – Woj. Zachodnio-pomorskie
inż. Stanisław Hryszkiewicz
tel: +48 733 283 568
e-mail: stanleyhr@yahoo.com

Region IV – Woj. Lódzkie , Mazowieckie
Jerzy Potakowski (SKORPII Łódź)
tel: +48 502 229 368
e-mail: jpotakowski@gmail.com

Region V – wschodnia część woj. Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskie
Marcin Sikorski
telef: +48 661 723 861
e-mail: biuro@app.net.pl