Finansowanie (PV)

I. PROGRAM PRIORYTETOWY
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.”
Część 1 – BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

 

II. PROGRAM PRIORYTETOWY
„Poprawa efektywności energetycznej”
Część 4 – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

III. PROGRAM PRIORYTETOWY
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.”
Część 4 – Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 

IV. PROJEKT Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

 

V. PROJEKT Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO
KREDYTY BANK OCHRONY ŚRODOWISKA – EKOLOGIA