O fotowoltaice

Informacje o fotowoltaice i energii słonecznej

O tym, że promieniowanie słoneczne docierające do ziemi można wykorzystać jako źródło czystej energii wiadomo nie od dziś. Energia słoneczna to przykład energii odnawialnej o niewyczerpalnych zasobach. Możliwości jej wykorzystania znacząco rozszerza fotowoltaika.

fotowoltaikaFotowoltaika to nowoczesna technologia pozwalająca pozyskiwać prąd z energii słonecznej w ekologiczny i bezpieczny sposób – bez szkody dla środowiska naturalnego. Fotowoltaika posiada bardzo szeroki zakres zastosowań – wykorzystuje się ją między innymi w kalkulatorach, zegarkach, stacjach meteorologicznych, telefonach awaryjnych przy autostradach, parkometrach, lampach ulicznych, latarniach morskich, przekaźnikach radiowo-telekomunikacyjnych itd.

Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

off-gridAutonomiczny system fotowoltaiczny (off-grid).

System fotowoltaiczny to instalacja wyposażona w niezbędną grupę urządzeń umożliwiającą wykorzystanie energii wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne można podzielić na systemy autonomiczne (ang. off-grid) oraz na systemy dołączone do sieci energetycznej (ang. on-grid lub grid-connected) System autonomiczny jest to system, w którym urządzenia odbiorcze zasilane są bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych.

on-gridSystem fotowoltaiczny dołączany do sieci energetycznej (on-grid)

System fotowoltaiczny dołączany do sieci to system służący do komercyjnej produkcji energii elektrycznej sprzedawanej do sieci energetycznej. W systemie tym nie występuje magazynowanie energii (brak akumulatora), a co za tym idzie zmniejszenie kosztów systemu. Cała wyprodukowana energia jest oddawana do sieci.

 

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki – Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika – PV), uważana za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii, jest wyjątkowa pośród nowych źródeł ze względu na szerokie możliwości osiągnięcia korzyści energetycznych i pozaenergetycznych. Z uwagi na swój olbrzymi potencjał związany z bezpośrednią konwersją wszędzie dostępnego promieniowania słonecznego na energię elektryczną ma ona szansę na stanie się w przyszłości poważną alternatywą dla paliw kopalnych. Dzięki temu jest ona skutecznym sposobem zapewnienia dostaw „czystej” energii w krajach uprzemysłowionych i dostarczania energii elektrycznej krajom rozwijającym się bez obawy o bezpieczeństwo dostaw i zanieczyszczenie środowiska. Stąd też fotowoltaika świetnie wkomponowuje się w energetyczne i ekologiczne programy czy projekty na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Nie tylko rozwój rynku, ale również badania naukowe związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaika to jeden z priorytetów tematycznych w europejskich planach BiR na najbliższe lata Obecne ceny systemów fotowoltaicznych czynią energię słoneczną konkurencyjną w stosunku do cen energii w okresie zapotrzebowania szczytowego oraz w systemach pracujących w sieci wydzielonej, w hybrydowych systemach zaopatrzenia w energię elektryczną, nie pozwalają jej jednak na skuteczne konkurowanie z tanią energią z ogólnokrajowej sieci. Dlatego też niezbędny rozwój rynku poprzez efektywne mechanizmy wsparcia i badania dające szansę na drastyczne obniżenie kosztów gotowych systemów oraz zwiększenie ich całkowitej sprawności.

Źródła: wikipedia, strefainzyniera, fotowoltaika

Co zyskujesz